Vägledning som ger nya verktyg

Verktygen på ANERI

Grunden för mitt arbete är kvalificerad vägledning tillsammans med EFT tapping, Havening och inte minst Mindfulness och självmedkänsla som förhållningssätt. Här kan du som är intresserad läsa lite mer om respektive metod, som alla är:

  • Enkla självhjälpsmetoder
  • Terapeutiska verktyg 
  • Utnyttjar kroppens naturliga förmåga att lugna och läka
  • Bekräftade genom neurovetenskaplig forskning

En annorlunda lösning

Havening Techniques® och EFT, Emotional Freedom Techniques, är två så kallade psykosensoriska metoder, där vi drar nytta av kroppens naturliga förmåga att lugna och läka. De fungerar både som självhjälp för att lugna och släppa saker i vardagen, och som kraftfulla terapeutiska metoder för att lösa upp mer komplexa svårigheter och trauman.

Om du inte känner till dem sedan tidigare kan de verka lite konstiga... Men det konstigaste är nog hur väl de fungerar... Det finns idag gott om neurovetenskaplig forskning som visar på goda och bestående resultat på en mängd olika områden.

EFT, Emotional Freedom Techniques

Knackningar som transformerar

EFT, ofta kallat tapping eller knackning, är en form av psykologisk akupunktur utan nålar. Den sänker nivån av kortisol (ett stresshormon) och lugnar aktiviteten i amygdala (hjärnans ”larmcentral”).

Man knackar med fingertopparna på olika "akupunkter" på överkroppen, samtidigt som man använder en startfras och påminnelseord som ringar in att du har problemet, men du är inte problemet. 

Havening Techniques

Tillgång till din egen trygga hamn

Havening är en metod för att genom enkel beröring av händer, överarmar och ansikte, lugna och återställa kroppens nervsystem efter en stressrelaterad eller traumatisk upplevelse.

Den fungerar också för att stärka sin förmåga till återhämtning och skapa positiva resultat. Ordet Havening kommer av det engelska Haven som betyder hamn eller tillflyktsort. Havening betyder alltså att sätta sig i trygghet, och beskriver väldigt väl känslan som uppstår vid Havening beröringen.

Vägledning - samtal som befriar

Vägledning innebär ett samtal där du, dina behov och ditt önskade resultat står i fokus. Syftet är att du ska bli mer medveten och kan fatta mer medvetna val, både i det inre och i det yttre. Du lär dig förstå, använda och stärka din egen förmåga. Du tränar upp en bättre balans mellan hjärna och hjärta, så du slipper tro på och styras av allt du tänker.

Min främsta roll som vägledare är att lyssna på djupet och hålla i processen genom att ge utrymme och trygghet. Ibland bidrar jag med nya perspektiv, eller bara ifrågasätter de gamla, men alltid med ett vänligt frågetecken efter.

Du är experten på dig och min uppgift är att lyssna på ett så öppet sätt att du själv hittar och kan landa i de hjälpsamma svaren. Mindfulness och Självmedkänsla är grundpelare i min vägledning.

Från att styras av tankar och autopilot...

..till en möjlighet att välja nytt...

Till balans mellan kropp och knopp 

Mindfulness

Att vara med det som är

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande och uppmärksam på ”just nu” utan att döma, värdera eller påverka. Det handlar alltså inte om att slappna av eller gilla det som är, utan om att vara med det, istället för att försöka undvika det obehagliga eller hålla kvar det behagliga.
 
Närvaro och acceptans av det som är, ger en fantastisk grund för att (som välkommen bieffekt) uppleva ett inre lugn. Att sluta kämpa mot det som är, ger också en förankring som hjälper oss att genomföra den förändring som är viktig.

Självmedkänsla

Att vara din egen bästa vän

Havening är en metod för att genom enkel beröring av händer, överarmar och ansikte, lugna och återställa kroppens nervsystem efter en stressrelaterad eller traumatisk upplevelse.

Den fungerar också för att stärka sin förmåga till återhämtning och skapa positiva resultat. Ordet Havening kommer av det engelska Haven som betyder hamn eller tillflyktsort. Havening betyder alltså att sätta sig i trygghet, och beskriver väldigt väl känslan som uppstår vid Havening beröringen.

Vägledningen på ANERI är terapeutisk, dvs läkande. Det är dock inte terapi, utan en pedagogisk process och en guidad självhjälp där du lär dig förstå, använda och stärka din egen förmåga, samt att släppa taget om gamla ohjälpsamma reaktioner och strategier.

Det innebär att du kan känna sig friare från det förflutna, agera mer medvetet och ta bättre hand om dig själv.
ANERI Vägledning ger bättre balans och en ökad hållbarhet, i arbete och privatliv.  

"Jag känner mig lätt till sinnes på ett sätt som jag inte gjort på länge. Muren är nere !!! Jag hade även ett öppenhjärtligt och fint samtal med min kära make, något som jag inte riktigt orkat/kunna/velat på länge. Knackningen är verkligen fantastisk!"

Marie N, processledare , Stockholm