VÄLKOMMEN

För inre utforskande och reflektion...

Biblioteket utökas kontinuerligt med fler meditationer och länkar. Hör gärna av dig om du har några speciella önskemål.

Några ord innan du börjar … 

Först  av allt… Du kan inte misslyckas! En meditation som är otålig, ofokuserad och fylld av känslostormar är inte en ”dålig” meditation, även om den är obehaglig. En lugn och fridfull meditation är inte en ”bra” meditation, även om den är behaglig. Att meditera handlar om att betrakta det som är och ta tillbaka fokus när det far iväg, oavsett hur många gånger det händer. Det är lätt att snubbla på en önskan känna sig  lugn och harmonisk. Se om du istället för att döma och värdera, kan gå in med en attityd av vänlig nyfikenhet på vad som än dyker upp.

Ta hand om dig. Se till att du kan sitta ostörd och ge om möjligt dig själv några minuter innan och efter meditationen för att ”hedra övergången”, så du inte behöver rusa upp utan snarare kan ta med dig meditationens eventuella effekt in i vardagen. 

Ibland kan övningarna väcka starka känslor. Se om det är möjligt att i den stunden vara extra medkännande med dig själv. Lägg en hand över hjärtat, erkänn att det är tufft just nu och önska dig själv väl. Gör meditationen Självmedkännande paus. Ofta.

Intressanta länkar

Forskning om mindfulness, självmedkänsla, EFT