Anette Eriksson

EFT terapeut och vägledare med fokus på självmedkänsla

Jag hjälper dig rensa bort emotionell och mental stress och begränsande tankemönster.

Min bakgrund

Teknikern som blev vägledare

Som gymnasieingenjör lagade jag medicinteknisk utrustning, men blev snart mer nyfiken på människan bakom maskinen. Och nu, med gedigen utbildning i samtalsmetodik och närmare 30 års erfarenhet av att leda enskilda och grupper i egen utveckling är jag fortfarande nyfiken.

Jag har arbetat med medveten närvaro sedan 1994, med acceptans och vänlig omtanke som ledord. Mindfulness och Metta (kärleksfull vänlighet) som begrepp kom in i mitt liv 2007 och jag praktiserar sedan 2010 insiktsmeditation (Vipassana) med regelbundna tysta retreater för egen fördjupning. Sedan 2019 är jag certifierad EFT practitioner enligt EFT International.

Närvaro, välvilja och varm omtanke är viktiga ledord för mig.  

När det är lämpligt arbetar jag tillsammans med min hund Musse som är utbildad terapihund. Du kan läsa mer om det på Musses egen sida.

”Anette är en varm och professionell vägledare som hjälpt mig att bearbeta trauman på ett effektivt sätt. Hon har på kort tid gett mig konkreta verktyg för att på egen hand kunna hantera min ångest och mina tankemönster. Tillsammans med terapihunden Musse skapar hon en trygg miljö att jobba med sig själv i.”
Emilia

Mitt varför

Länge trodde jag att det var mig det var fel på. Att jag behövde prestera för att duga. Jag visade upp en säker och duktig fasad men var så rädd på insidan, nästan alltid orolig för vad andra tyckte och tänkte. Ältade. Hade en hård och skoningslös inre kritiker som fick fritt spelrum. Det ledde till slut till en utmattning som blev min vändpunkt.

Nu vet jag. Jag vet att jag är värdefull. Jag vet att jag duger. Jag vet att mitt värde inte ligger i vad jag presterar. Jag vet hur jag kan förhålla mig till min inre kritiker utan att låta den styra. Jag är nöjd med den jag ÄR, med mina tillgångar och begränsningar, med min smärta och min glädje.

Min vision och mission är att hjälpa andra att hitta sin väg och bli av med de begränsande tankar och föreställningar som skapar ett så onödigt lidande. Jag vet av egen erfarenhet att det går och hur mycket livsenergi och glädje det frigör. 


Varför ANERI

Vanligt eller extraordinärt, eller både och ...

Hör mig berätta om bakgrunden till mitt företagsnamn ANERI.

Mina främsta verktyg

Medveten närvaro för medvetna val

Grunden för mina samtal är kvalificerad vägledning, motiverande samtal (MI), EFT och inte minst Mindfulness och självmedkänsla som förhållningssätt. När vi är medvetet närvarande kan vi också göra medvetna val. Speciellt intresserar jag mig för hur våra inre val av t.ex. förhållningssätt påverkar vårt välbefinnande och våra val i det yttre. 

Vägledning - samtal som leder vidare

Med fokus på dig och det resultat du önskar. Syftet är att du blir mer medveten och kan fatta mer medvetna val, både i det inre och i det yttre. Jag som vägledare håller i processen genom att spegla, klargöra och vidga perspektiv.

Mindfulness - och vad det inte är

Medveten närvaro, att vara medvetet uppmärksam på ”just nu” utan att döma, värdera eller påverka. Det handlar alltså inte om avslappning eller att tycka om det som är, utan att vara med det, bortom gilla eller ogilla, utan att försöka undvika det obehagliga eller hålla kvar det behagliga. 

Självmedkänsla - att vara din egen bästa vän

Negativt självprat orsakar otroligt mycket lidande. Vi säger saker till oss själa som vi aldrig skulle säga till någon annan, allra minst en god vän. När vi odlar vår inre vänlighet frigör vi resurser, mår bättre och blir mer medkännande även mot andra. 

EFT - Knackningar som transformerar

Emotional Freedom Techniques, ofta kallat knackning eller tapping på engelska är en form av psykologisk akupunktur utan nålar. Den sänker nivån av kortisol (ett stresshormon) och lugnar aktiviteten i amygdala (hjärnans ”larmcentral”). Forskning kring EFT visar på goda och bestående resultat på en mängd olika områden.

Arbetserfarenhet i urval

 • ANERI, eget företag sedan 2012. Enskild vägledning, kurser, föreläsningar och retreater.
 • BodyCompassion Center. Mindful eating och självmedkänsla
 • Startkraft AB. Stöd vid omställning.
 • Sensus studieförbund, arbetsmarknadsenheten. Coach och kursledare.
 • Sigtuna kommun, arbetsmarknadsenheten. Projektledare och handledare.
 • Alla Kan Sjunga. Studiecirkelledare för sånghämmade och assistent på ledarutbildning.
 • Thorildsplans gymnasium. Studie- och yrkesvägledare.

Utbildningar i urval

 • Fördjupning i mindfulness, självmedkänsla och EFT, kontinuerligt genom kurser, onlineutbildningar och tysta retreater (Vipassana)
 • Accredited practitioner EFT International, 2019.
 • EFT nivå 1 och 2, EFT Scandinavia, 2017, 2018.
 • Mindful eating och självmedkänsla, 2015, 2016. 
 • MI, motiverande samtal, Contar utbildning och terapi, 2015.
 • Mindfulnessinstruktör, MBSR Practicum, Center for Mindfulness Sweden, 2011.
 • Hjärnbaserat lärande och inlärningsstilar
 • Ledarutbildning med fokus på inre ledarskap, Alla Kan Institutet
 • Studie- och yrkesvägledare (Bachelor of Education) 1990-93
 • Beteendevetenskap, inlärningspsykologi och vuxenpedagogik, Stockholms Universitet, 1990.