Mindfulness

Medveten närvaro. Att vara uppmärksamt närvarande  med det som är utan att döma, värdera eller försöka ändra på någonting. 

 

Den här sidan är fortfarande under konstruktion

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om mindfulness. Under tiden kan du se filmen med JonKabat-Zinn för en bra beskrivning på engelska.

  • Vad det är och vad det inte är
  • Grundbegrepp och övningar 
  • Min ingång
  • Dess ursprung
  • Hur det fungerar och vad forskningen säger

 

 

”The best way to take care of the future, is to take care of the present moment.”

Thich Nhat Hanh

Jon Kabat Zinn – Känd för att ha fört in mindfulness i västvärlden och grundare av MBSR-programmet – Mindfulness Based Stress Reduction – det program som är mest representerat i forskningen.