ANERI vägledning

Stöd för ett hållbart arbetsliv

ANERI vägledning

Förebyggande och främjande

Stöd till ett hållbart arbetsliv

Skapa en ny vana hos dina medarbetare.

Med små förändringar kan vi göra stor skillnad. ANERI vägledning bidrar med konkreta redskap som är enkla att applicera i vardagen, väl förankrat i modern internationell forskning.

Målet är en arbetsmiljö med hög frisknärvaro och god stämning för bästa resultat och långsiktig hållbarhet, på såväl individ- som organisationsnivå.

Börja gärna med en inspirerande föreläsning som ger konkreta verktyg. Därifrån blir det lättare att inventera behov och bygga vidare. Läs mer längre ned på sidan om ingångsföreläsningen 10 minuter om dagen.


Uppskattad föreläsare och kursledare med lång erfarenhet inom omställning, stresshantering och vägledande samtal. Med uppdrag hos bland annat Startkraft AB, Sensus Studieförbund, Finansförbundet och Vårdförbundet.

Kontakta mig på anette@aneri.se eller ring 070-401 5111

Du kan även skicka ett meddelande i formuläret längst ned på sidan.

Kurser och föreläsningar

Inspiration eller fördjupande fortbildning. Fokus är inre utveckling som vidgar perspektiv och bidrar till ökad självinsikt och mer medvetna val.

Stöd till enskilda medarbetare

Förebyggande eller på väg tillbaka efter sjukskrivning. Vi börjar med ett utforskande samtal för att inventera behov och möjligheter. Mål och planering utformas individuellt. 

Stöd till team/arbetsgrupper

För en hälsosam kommunikation i gruppen. Kan innehåll såväl samtalsmetodik som vägledning i grupp eller konkreta verktyg för stresshantering utifrån gruppens behov. 

Teman i urval

10 minuter om dagen – förebyggande friskvård för ett hållbart arbetsliv

Blandat teori och praktiska övningar – grundat i evidensbaserade metoder och modern hjärnforskning. Enkla verktyg som fungerar i vardagen. 

Kan genomföras som workshop på 2-4 timmar, eller som en längre utbildning som stöd för att implementera förebyggande friskvård på arbetsplatsen.

Kommentarer från föreläsningar

”Väldigt intressant att lyssna på. Kom med bra hjälpmedel hur man kan förändra saker med ett annat ”tänk”

”Man fick en aha upplevelse”   ”Föreläsaren inspirerade mig verkligen. Bra med praktiska övningar” 

”Praktiska saker att använda. Inte för hetsigt och teoretiskt. Att man tar med sig saker som inte drunknade i en massa information.”

”Att både teorin och praktiken sammanfördes. Mycket bra övningar som man kan ta med sig och som väckte min nyfikenhet ytterligare”

”Praktiska övningar på arbetet”   ”Föreläsaren är väldigt inspirerande”

Teman i urval:

Konstruktiv kommunikation – Hur du lyssnar, samtalar och interagerar spelar roll. Oavsett vilken roll du har kan du vinna på att utveckla din förmåga att lyssna, inåt såväl som utåt. När du blir mer närvarande i dig själv är det också lättare att vara närvarande med andra. 

Fatta dina beslut  – Vi fattar dagligen mängder av beslut. En stor del av den processen sker ofta omedvetet. Utveckla din förmåga att göra mer medvetna val, förankrade i det som är viktigt, för bättre beslut som håller i längden.

Självmedkänsla, långt ifrån egoistiskt  – Många har en hård inre kritiker och dömer lätt sig själva. För att orka i längden behöver vi träna upp vår självmedkänsla, det vill säga vår förmåga att vara vänliga och medkännande med oss själv när det är tufft. Forskningen visar att när vi är mer medkännande mot oss själva blir vi också mer medkännande mot andra. En viktig framgångsfaktor för effektiva arbetsplatser.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig så bokar vi in ett möte!