Från duktig flicka till nöjd kvinna!

För balans, glädje och hållbarhet i vardagen

Känner du igen dig i ”duktig flicka”?

I så fall är sannolikheten stor att du upplever otillräcklighet, stress och press. Att du har en tendens att ta ansvar för allt och alla. Och att du driver dig själv hårt. Det är så ”duktiga flickor” gör. Konsekvensen är att du tappar energi och får svårt att känna glädjen i att vara nöjd i dig själv. 

Det behöver inte vara så! Du är värd att vara nöjd! Och du kan bli det.

Du har allt du behöver inom dig. Genom Duktig flicka programmet får du verktygen du behöver. Gå från tyngande duktighet till en behaglig känsla av att vara nöjd och tillfreds med dig själv.

Jag känner mig lätt till sinnes på ett sätt som jag inte gjort på länge. Muren är nere !!! Jag hade även ett öppenhjärtligt och fint samtal med min kära make, något som jag inte riktigt orkat/kunna/velat på länge. Knackningen är verkligen fantastisk!

Marie N, processledare

Härifrån …

… via det här …

… till hit

 Hur går det till?

Vi börjar alltid med ett utforskande samtal per telefon (20-30 minuter) som är helt kostnadsfritt. Då stämmer vi av dina behov, vad du upplever som problematiskt och vad du längtar efter. Tillsammans  bestämmer vi om ”duktig flicka” programmet är rätt väg att gå för just dig och om du ska gå enskilt eller i grupp.

I Duktig flicka programmet får lära dig mekanismerna bakom ”duktig flicka” både på det generella och på det personliga planet och framför allt får du hjälp med att rensa bort känslomässig och mental stress och blockerande ”sanningar” så att du kan känna dig NÖJD och TILLFREDS.

Dessutom lär du dig kraftfulla och enkla verktyg att använda själv. . Stor tonvikt ligger på EFT (Emotional Freedom techniqus) eller knackning (tapping på engelska) som är en varsam och samtidigt kraftfull metod för att sänka emotionell stress och rensa bort begränsande tankemönster. 

Inventering

I det här steget inventerar vi först det som ”skaver”, dvs. de problem och svårigheter du upplever för att sedan ta ut riktning framåt, väl förankrat i din längtan.

Jag använder mig av akronymen FATTA

F - Förstå. Kunskap som förklarar och gör det ibland obegripliga begripligt

En del i processen är att förstå hur vår hjärna fungerar och vilken påverkan det har på din vardag. Hur vår stenåldershjärna krockar med det moderna prestationssamhället. Det gör det möjligt att förstå utan att skuldbelägga.

A - Acceptera, att se hur det är, istället för hur vi önskar att det var.

Att acceptera det som är och vara medvetet närvarande i det – essensen i Mindfulness – är en viktig och ibland smärtsam nyckel till att kunna förändra. Vi kan inte förändra det vi inte ser och för att se på djupet behöver vi stanna upp och lyssna inåt, bortom våra invanda mönster.

T - Ta hand om dig, självmedkänsla eftersom det är smärtsamt att vara människa

För att möta det som skaver behöver vi träna upp en inre vänlighet, en medkänsla som ger tröst och näring.

T - Transformera. Vi behöver omvandla vår "inre kompost" och hitta en ny, mer hållbar väg

När vi ser det smärtsamma och kan hålla oss själva i vänlighet, kan vi också börja förändra vårt sätt att förhålla oss till det och rensa bort gamla föreställningar som klistrat sig fast. 

A - Acceptans, igen, och igen, och igen...

All inre utveckling är en process. Att fortsätta acceptera innebär att vara öppen för den processen, för framsteg och bakslag, för inre och yttre reaktioner, för det förväntade och det oväntade. Vi är aldrig klara och det är som det ska var …