Användarvillkor & Integritetspolicy

Vid köp av tjänster

För- och efternamn, mailadress, telefonnummer samt i vissa fall postadress och företagsnamn. Syftet är att kunna leverera tjänsten till dig och följa upp, samt för bokföringslagens skull. Vi får uppgifterna personligen från dig när du anmäler dig till en kurs, vägledningsprogram eller en enskild session. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas de om du inte längre är kund hos oss.

Dina personuppgifter sparas hos mailleverantören MailerLite, och vid fakturaköp även hos Billogram AB. Ovan nämnda system följer självklart GDPR´s riktlinjer.

 

Vid nedladdning av gratisprodukter

Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantören MailerLite för utskick av gratisprodukter samt även till informationsmail och kampanjutskick. Dessa uppgifter fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

På hemsidan

Vi sparar referensutlåtande (text och ibland bild) från kunder som har gett sitt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

Sammanfattningsvis

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilken information vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila anette@aneri.se.

Om du på något sätt inte är nöjd med hur jag behandlar dina personuppgifter har du rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du har ett klagomål skulle jag bli väldigt tacksam om du först kontaktar mig så att jag kan försöka lösa det åt dig.

Du är välkommen att kontakta mig  anette@aneri.se om du har frågor kring denna policy eller om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som jag har om dig eller helt enkelt få mer information.

ANERI

Anette Eriksson

Uppdaterad 2022-01-02